Lista najbliższych wydarzeń w ŁCDNiKP na które uruchomiono zapisy elektroniczne

forum (N)
1. Jak skorzystać z Nardowego Programu Rozwoju Czytelnictwa? Zapisz się


Termin zgłoszenia 02.04.2017
Data rozpoczęcia
05.04.2017
Data zakończenia
05.04.2017
Adresat
Nauczyciele bibliotekarze łódzkich szkoł
Rodzaj usługi
forum (N)
Kierownik
Bartczak-Bednarska Grażyna
Lokalizacja
ŁCDNi KP, sala 310
konferencja (N, D)
2. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na edukację ekologiczną Zapisz się


Termin zgłoszenia 06.04.2017
Data rozpoczęcia
10.04.2017
Data zakończenia
10.04.2017
Adresat
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli
Rodzaj usługi
konferencja (N, D)
Kierownik
Zielińska Dorota
Lokalizacja
konkursy (U)
3. NAJLEPSZA TEMATYCZNA ANKIETA WYNALAZCZOŚCI NA ZŁOŻENIE TEMATU RACJONALIZATORSKIEGO DO ROZWIĄZANIA Zapisz się


Termin zgłoszenia 30.03.2017
Data rozpoczęcia
05.02.2017
Data zakończenia
31.03.2017
Adresat
Konkurs jest adresowany do uczniów łódzkich szkół zawodowych z włączeniem ZSP nr 1w Pabianicach, ZSP Kleszczów.
Rodzaj usługi
konkursy (U)
Kierownik
Orda Joanna
Lokalizacja
sala 7
modelowe zajęcia edukacyjne (N)
4. BOKS-owanie Zapisz się


Termin zgłoszenia 06.04.2017
Data rozpoczęcia
06.04.2017
Data zakończenia
06.04.2017
Adresat
n-le wf
Rodzaj usługi
modelowe zajęcia edukacyjne (N)
Kierownik
Matczak Maciej
Lokalizacja
Samochoda prożka
warsztaty metodyczne (N)
5. TIK w edukacji przyrodniczej - narzędzia TIK rozwijające kreatywność Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 24.04.2017
Data rozpoczęcia
25.04.2017
Data zakończenia
25.04.2017
Adresat
nauczyciele przyrody szkół podstawowych
Rodzaj usługi
warsztaty metodyczne (N)
Kierownik
Romańska Anna
Lokalizacja
ŁCDNiKP s. 307
6. Organizacja procesu kształcenia w WOS według nowej podstawy programowej Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.04.2017
Data rozpoczęcia
24.04.2017
Data zakończenia
24.04.2017
Adresat
Nauczyciele Historii i Wiedzy o społeczeństwie.
Rodzaj usługi
warsztaty metodyczne (N)
Kierownik
Muras Barbara
Lokalizacja
.ŁCDNiKP, ul.Kopcińskiego 29, sala 210
7. Jak legalnie pobrać grafikę i zastosować je w materiałąch promujących czytelnictwo? Zapisz się


Termin zgłoszenia 09.04.2017
Data rozpoczęcia
12.04.2017
Data zakończenia
12.04.2017
Adresat
Nauczyciele bibliotekarze łódzkich szkół
Rodzaj usługi
warsztaty metodyczne (N)
Kierownik
Bartczak-Bednarska Grażyna
Lokalizacja
8. Doskonalenie umiejętności zawodowych w formach konkursowych Zapisz się


Termin zgłoszenia 31.03.2017
Data rozpoczęcia
16.02.2017
Data zakończenia
28.04.2017
Adresat
Rodzaj usługi
warsztaty metodyczne (N)
Kierownik
Orda Joanna
Lokalizacja
ŁCDNiKP 201