Lista najbliższych wydarzeń w ŁCDNiKP na które uruchomiono zapisy elektroniczne

edukacyjne zajęcia pozaszkolne (U)
1. Programowanie i obsługa kas fiskalnych Zapisz się


Termin zgłoszenia 26.03.2018
Data rozpoczęcia
01.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
9:00
Data zakończenia
26.03.2018
Adresat
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Rodzaj usługi
edukacyjne zajęcia pozaszkolne (U)
Kierownik
Andrzejczak Donata
Lokalizacja
ŁCDNiKP, sala 3c
forum (N)
2. Konflikt jako naturalny element procesu grupowego Zapisz się


Termin zgłoszenia 22.02.2018
Data rozpoczęcia
23.02.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
10.00
Data zakończenia
23.02.2018
Adresat
Dyrektorzy przedszkoli
Rodzaj usługi
forum (N)
Kierownik
Kolczyńska Elżbieta
Lokalizacja
ŁCDNiKP s.210
konferencja (N)
3. Weekend z technologią informacyjną Zapisz się


Termin zgłoszenia 23.03.2018
Data rozpoczęcia
23.03.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
13:00
Data zakończenia
24.03.2018
Adresat
Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani wdrażaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Koludo Anna
Lokalizacja
ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29
4. Konkurs z fizyki dla uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych Zapisz się


Termin zgłoszenia 07.03.2018
Data rozpoczęcia
08.03.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
08.03.2018
Adresat
nauczyciele uczniów biorących udział w konkursie dla klas II
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Melson Andrzej
Lokalizacja
XXVI LO, ul. Wileńska 22
5. Sztuka kodowania, programowanie offline oraz z wykorzystaniem narzędzi interaktywnych w edukacji elementarnej Zapisz się


Termin zgłoszenia 25.02.2018
Data rozpoczęcia
02.03.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
13.30
Data zakończenia
02.03.2018
Adresat
łódzcy nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Hornicka-Bińczyk Elżbieta
Lokalizacja
.ŁCDNiKP ul. Żeromskiego 115, aula
6. Wymiary edukacji prawnej w szkole: teoria a praktyka. Zapisz się


Termin zgłoszenia 23.02.2018
Data rozpoczęcia
02.03.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
13.30
Data zakończenia
02.03.2018
Adresat
Nauczyciele (w tym dyrektorzy) wszystkich typów szkół w Łodzi.
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Muras Barbara
Lokalizacja
.Sala Międzynarodowe Targi Łódzkie
7. Szkoła w chmurze Zapisz się


Termin zgłoszenia 28.02.2018
Data rozpoczęcia
01.03.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
01.03.2018
Adresat
Nauczyciele i dyrektorzy łódzkich szkół wdrażających Office 365
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Koludo Anna
Lokalizacja
Sala A Hali Expo MŁT
8. Wewnatrzszkolny system doradztwa zawodowego z pracodawcami Zapisz się


Termin zgłoszenia 28.02.2018
Data rozpoczęcia
01.03.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
13.00
Data zakończenia
01.03.2018
Adresat
rodzice, dyrektorzy, nauczyciele, pracodawcy, doradcy zawodowi, specjaliści
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Sienna Małgorzata
Lokalizacja
Łódzkie Targi edukacyjne
9. Interdyscyplinarne kształcenie w naukach przyrodniczych i ścisłych Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 21.02.2018
Data rozpoczęcia
28.02.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
9:00
Data zakończenia
28.02.2018
Adresat
nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół, dyrektorzy, doradcy metodyczni, konsultanci, specjaliści.
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Romańska Anna
Lokalizacja
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ul. Kopcińskiego 29 s. 310
konsultacja grupowa (N)
10. Jak zdiagnozować potencjał ucznia - praktyczne zastosowanie teorii inteligencji wielorakiej H. Gardnera. Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 09.03.2018
Data rozpoczęcia
09.03.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
11.00
Data zakończenia
09.03.2018
Adresat
wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni.
Rodzaj usługi
konsultacja grupowa (N)
Kierownik
Jakuszewska Dorota
Lokalizacja
ŁCDNiKP s.201
kurs języka angielskiego (N)
11. Języka angielski A1 (dla początkujących) Zapisz się


Termin zgłoszenia 22.02.2018
Data rozpoczęcia
10.02.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
9.00
Data zakończenia
26.05.2018
Adresat
dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
kurs języka angielskiego (N)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29 sala 310
12. Język angielski zawodowy w branży mechanicznej, elektrycznej, mechatronicznej Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 28.02.2018
Data rozpoczęcia
08.11.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
12.00
Data zakończenia
31.03.2018
Adresat
nauczyciele kształcenia zawodowego
Rodzaj usługi
kurs języka angielskiego (N)
Kierownik
Orda Joanna
Lokalizacja
14
kurs z zakresu TIK (N)
13. Administracja szkolnym kontem Office 365 Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.02.2018
Data rozpoczęcia
22.02.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
9.00
Data zakończenia
22.02.2018
Adresat
Administratorzy szkolnych kont Office 365
Rodzaj usługi
kurs z zakresu TIK (N)
Kierownik
Koludo Anna
Lokalizacja
214
14. Administracja szkolnym kontem Office 365 Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.02.2018
Data rozpoczęcia
21.02.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
9.00
Data zakończenia
21.02.2018
Adresat
Administratorzy szkolnych kont Office 365
Rodzaj usługi
kurs z zakresu TIK (N)
Kierownik
Koludo Anna
Lokalizacja
214
seminarium (N)
15. Postępowanie z odczynnikami chemicznymi w szkolnym laboratorium Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.03.2018
Data rozpoczęcia
22.03.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
22.03.2018
Adresat
Nauczyciele chemii ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Rodzaj usługi
seminarium (N)
Kierownik
Zielińska Dorota
Lokalizacja
ŁCDNiKP, s.210
warsztaty (N)
16. Rekreacyjno-sportowe walory gry w badmintona-wymagania w nowej podstawie programowej:Gry i zabawy z Europy i spoza Europy. Zapisz się


Termin zgłoszenia 13.03.2018
Data rozpoczęcia
15.03.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.45
Data zakończenia
15.03.2018
Adresat
nauczyciele szkół podstawowych
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Ryś Anna
Lokalizacja
IX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
17. Rekreacyjno-sportowe walory gry w badmintona-wymagania w nowej podstawie programowej:Gry i zabawy z Europy i spoza Europy. Zapisz się


Termin zgłoszenia 13.03.2018
Data rozpoczęcia
15.03.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.45
Data zakończenia
15.03.2018
Adresat
Nauczyciele szkół podstawowych.
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Ryś Anna
Lokalizacja
IX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi Ul.Paderewskiego 24.
18. Sposoby wykorzystywania niekonwencjonalnych pomocy dydaktycznych w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Zapisz się


Termin zgłoszenia 11.03.2018
Data rozpoczęcia
14.03.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
14.03.2018
Adresat
nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Hornicka-Bińczyk Elżbieta
Lokalizacja
Przedszkole Specjalne nr 1, ul. Mahatmy Gandhiego 26
19. Inspiracje plastyczne do wykorzystania w pracy z dziećmi - wiosna, Wielkanoc Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 11.03.2018
Data rozpoczęcia
12.03.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.30
Data zakończenia
12.03.2018
Adresat
nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Hornicka-Bińczyk Elżbieta
Lokalizacja
Przedszkole Miejskie nr 89, ul. Ciołkowskiego 7A
20. Dobry wygląd, dobre samopoczucie - zróbmy coś dla siebie. Warsztaty pilates. Zapisz się


Termin zgłoszenia 12.03.2018
Data rozpoczęcia
12.03.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
12.03.2018
Adresat
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Rostrygin Anna
Lokalizacja
MOVIMENTO Pilates Studio ul. Krzemieniecka 2
21. Przygoda z książką w szkole podstawowej. Zapisz się


Termin zgłoszenia 26.02.2018
Data rozpoczęcia
01.03.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
01.03.2018
Adresat
Nauczyciele języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze ze szkół podstawowych.
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Bielecka Jolanta
Lokalizacja
ŁCDNiKP, Kopcińskiego 29, s. 210
22. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej techniką origami. Zapisz się


Termin zgłoszenia 25.02.2018
Data rozpoczęcia
01.03.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
01.03.2018
Adresat
nauczyciele matematyki
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Węgrowska Danuta
Lokalizacja
ZSO Nr 8 w Łodzi
23. Ocenianie jako zespołowy proces wpływający na sukces szkoły Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 26.02.2018
Data rozpoczęcia
27.02.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
27.02.2018
Adresat
Zainteresowani nauczyciele
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Kolczyńska Elżbieta
Lokalizacja
ŁCDNiKP s.210
24. Gry i zabawy dramowe integrujące zespół klasowy Zapisz się


Termin zgłoszenia 27.02.2018
Data rozpoczęcia
27.02.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
27.02.2018
Adresat
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Rostrygin Anna
Lokalizacja
ŁCDNiKP, Kopcińskiego 29 sala 310
25. Ciekawe spotkania z B. Schulzem na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej Zapisz się


Termin zgłoszenia 26.02.2018
Data rozpoczęcia
26.02.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
26.02.2018
Adresat
Nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych.
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Sztombka Ewa
Lokalizacja
XXIII LO w Łodzi (ul. Piłsudskiego 159).
26. Patriotycznym szlakiem - opracowywanie tras patriotycznych po Łodzi Zapisz się


Termin zgłoszenia 26.02.2018
Data rozpoczęcia
26.02.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
26.02.2018
Adresat
Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Machlański Piotr
Lokalizacja
210
27. Uczeń z cukrzycą na lekcji wychowania fizycznego Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.02.2018
Data rozpoczęcia
23.02.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
23.02.2018
Adresat
Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Sprawka Ewa
Lokalizacja
ŁCDNiKP s. 210
28. Doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli prowadzenia zajęć z fizyki w szkołach ponadpodstawowych. Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.02.2018
Data rozpoczęcia
22.02.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
26.04.2018
Adresat
Nauczyciele fizyki szkół podstawowych i gimnazjów.
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Melson Andrzej
Lokalizacja
XXVI LO, ul. Wileńska 22
zajęcia modelowe (N)
29. Umiejętności utylitarne w nowej podstawie programowej wychowania fizycznego - elementy samoobrony, samoochrony i asekuracji Zapisz się


Termin zgłoszenia 01.03.2018
Data rozpoczęcia
02.03.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
02.03.2018
Adresat
Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych
Rodzaj usługi
zajęcia modelowe (N)
Kierownik
Sprawka Ewa
Lokalizacja
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata, ul. Kadłubka 33
30. „KABBADI brzmi jak BEREK”prezentacja nowych form ruchu - Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.03.2018

Wymagana wpłata uczestnika 3,00 złzł
Data rozpoczęcia
21.02.2018
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
21.03.2018
Adresat
n-le wf wszystkich typów szkół
Rodzaj usługi
zajęcia modelowe (N)
Kierownik
Matczak Maciej
Lokalizacja
Gimnazjum nr 2 ul. Stefana Jaracza 26 w Łodz