Lista najbliższych wydarzeń w ŁCDNiKP na które uruchomiono zapisy elektroniczne

inne (N)
1. III Konkurs twórczości technicznej - Mistrz techniki to ja Zapisz się


Termin zgłoszenia 01.03.2017
Data rozpoczęcia
15.11.2016
Data zakończenia
30.03.2017
Adresat
uczniowie szkół województwa łódzkiego
Rodzaj usługi
inne (N)
Kierownik
Andrzejczak Donata
Lokalizacja
210
inne (np. kursy doskonalące umiejętności zawodowe - D)
2. Język angielski B2 (II semestr) Zapisz się


Termin zgłoszenia 20.02.2017

Wymagana wpłata uczestnika 500zł
Data rozpoczęcia
25.02.2017
Data zakończenia
24.06.2017
Adresat
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
inne (np. kursy doskonalące umiejętności zawodowe - D)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29
3. Język angielski B1 (II semestr) Zapisz się


Termin zgłoszenia 24.02.2017

Wymagana wpłata uczestnika 500zł
Data rozpoczęcia
25.02.2017
Data zakończenia
24.06.2017
Adresat
Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
inne (np. kursy doskonalące umiejętności zawodowe - D)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29
4. Język angielski B1 (I semestr) Zapisz się


Termin zgłoszenia 16.02.2017

Wymagana wpłata uczestnika 500zł
Data rozpoczęcia
20.02.2017
Data zakończenia
12.06.2017
Adresat
Dyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
inne (np. kursy doskonalące umiejętności zawodowe - D)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
ŁCDNiKP sala 201
5. Język angielski A2 (I semestr) Zapisz się


Termin zgłoszenia 09.02.2017

Wymagana wpłata uczestnika 500zł
Data rozpoczęcia
16.02.2017
Data zakończenia
08.06.2017
Adresat
Dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
inne (np. kursy doskonalące umiejętności zawodowe - D)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
ŁCDNiKP sala 201
6. Język angielski A2 (III semestr) Zapisz się


Termin zgłoszenia 13.02.2017

Wymagana wpłata uczestnika 500zł
Data rozpoczęcia
15.02.2017
Data zakończenia
31.05.2017
Adresat
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
inne (np. kursy doskonalące umiejętności zawodowe - D)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
ŁCDNiKP
7. Język angielski A1 (dla początkujących) Zapisz się


Termin zgłoszenia 27.01.2017

Wymagana wpłata uczestnika 500zł
Data rozpoczęcia
31.01.2017
Data zakończenia
23.05.2017
Adresat
Dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
inne (np. kursy doskonalące umiejętności zawodowe - D)
Kierownik
Kordala Zofia
Lokalizacja
ŁCDNiKP sala 201
kurs informatyczny (N, D)
8. Projektowanie arkusza kalkulacyjnego Zapisz się


Termin zgłoszenia 27.01.2017

Wymagana wpłata uczestnika 18zł
Data rozpoczęcia
27.01.2017
Data zakończenia
27.01.2017
Adresat
nauczyciele łódzkich szkół
Rodzaj usługi
kurs informatyczny (N, D)
Kierownik
Bartczak-Bednarska Grażyna
Lokalizacja
306
9. Prezentacja multimedialna Zapisz się


Termin zgłoszenia 24.01.2017

Wymagana wpłata uczestnika 12zł
Data rozpoczęcia
24.01.2017
Data zakończenia
24.01.2017
Adresat
nauczyciele łódzkich szkół
Rodzaj usługi
kurs informatyczny (N, D)
Kierownik
Bartczak-Bednarska Grażyna
Lokalizacja
10. Prezi - nowy wymiar prezentacji Zapisz się


Termin zgłoszenia 23.01.2017
Data rozpoczęcia
24.01.2017
Data zakończenia
27.01.2017
Adresat
Rodzaj usługi
kurs informatyczny (N, D)
Kierownik
Koludo Anna
Lokalizacja
ŁCDNiKP, sala 307
11. Edycja tekstu Zapisz się


Termin zgłoszenia 23.01.2017

Wymagana wpłata uczestnika 12zł
Data rozpoczęcia
23.01.2017
Data zakończenia
23.01.2017
Adresat
nauczyciele łódzkich szkół
Rodzaj usługi
kurs informatyczny (N, D)
Kierownik
Bartczak-Bednarska Grażyna
Lokalizacja
306
kurs metodyczny (N)
12. E-portfolio jako metoda pobudzająca motywację uczących się Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 23.01.2017
Data rozpoczęcia
15.02.2017
Data zakończenia
22.03.2017
Adresat
Zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, doradcy zawodowi
Rodzaj usługi
kurs metodyczny (N)
Kierownik
Michalak Maria
Lokalizacja
Kurs e-learningowy
13. Stosowanie metody studium przypadku (case study) w praktyce edukacyjnej Zapisz się


Termin zgłoszenia 31.01.2017
Data rozpoczęcia
31.01.2017
Data zakończenia
15.02.2017
Adresat
zainteresowani nauczyciele
Rodzaj usługi
kurs metodyczny (N)
Kierownik
Sienna Małgorzata
Lokalizacja
kurs e-learningowy
14. Kształcenie dorosłych Zapisz się


Termin zgłoszenia 31.01.2017
Data rozpoczęcia
14.12.2016
Data zakończenia
10.04.2017
Adresat
Zainteresowani nauczyciela
Rodzaj usługi
kurs metodyczny (N)
Kierownik
Stompel Maria
Lokalizacja
kurs e-learningowy
kurs umiejętności zawodowych (D)
15. CNC 4 - Projektowanie procesów technologicznych dla obrabiarek wieloosiowych Zapisz się


Termin zgłoszenia 27.02.2017

Wymagana wpłata uczestnika 1500zł
Data rozpoczęcia
10.03.2017
Data zakończenia
19.03.2017
Adresat
Rodzaj usługi
kurs umiejętności zawodowych (D)
Kierownik
Krawczak Paweł
Lokalizacja
Sala 111
16. CNC 3 - Projektowanie procesów technologicznych i użytkowanie frezarek sterowanych numerycznie Zapisz się


Termin zgłoszenia 20.02.2017

Wymagana wpłata uczestnika 2000zł
Data rozpoczęcia
24.02.2017
Data zakończenia
05.03.2017
Adresat
Rodzaj usługi
kurs umiejętności zawodowych (D)
Kierownik
Krawczak Paweł
Lokalizacja
17. CNC 2 - Projektowanie procesów technologicznych i użytkowanie tokarek sterowanych numerycznie Zapisz się


Termin zgłoszenia 06.02.2017

Wymagana wpłata uczestnika 2000zł
Data rozpoczęcia
10.02.2017
Data zakończenia
19.02.2017
Adresat
Rodzaj usługi
kurs umiejętności zawodowych (D)
Kierownik
Krawczak Paweł
Lokalizacja
Sala 111
18. CNC 1 - Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie Zapisz się


Termin zgłoszenia 30.01.2017

Wymagana wpłata uczestnika 1000zł
Data rozpoczęcia
03.02.2017
Data zakończenia
05.02.2017
Adresat
Rodzaj usługi
kurs umiejętności zawodowych (D)
Kierownik
Krawczak Paweł
Lokalizacja
Sala 111
warsztaty metodyczne (N)
19. KAMISHIBAI w edukacji regionalnej Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.02.2017
Data rozpoczęcia
28.02.2017
Data zakończenia
28.02.2017
Adresat
nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic
Rodzaj usługi
warsztaty metodyczne (N)
Kierownik
Gostyńska Katarzyna
Lokalizacja
SP111, s 9
20. Nauczyciel do zadań specjalnych - (Neurodydaktyka - wróg czy sprzymierzeniec nauczyciela?) Zapisz się


Termin zgłoszenia 19.02.2017
Data rozpoczęcia
20.02.2017
Data zakończenia
20.02.2017
Adresat
zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy
Rodzaj usługi
warsztaty metodyczne (N)
Kierownik
Pęczek Katarzyna
Lokalizacja
łCDNiKP sala 210
21. Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zapisz się


Termin zgłoszenia 09.02.2017
Data rozpoczęcia
10.02.2017
Data zakończenia
10.02.2017
Adresat
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek ogólnodostępnych i specjalnych
Rodzaj usługi
warsztaty metodyczne (N)
Kierownik
Pęczek Katarzyna
Lokalizacja
ŁCDNiKP sala 201
22. Nauczyciel do zadań specjalnych (Narysuj wiedzę - aktywizujące metody graficznego zapisu treści w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Zapisz się


Termin zgłoszenia 29.01.2017
Data rozpoczęcia
30.01.2017
Data zakończenia
30.01.2017
Adresat
zainteresowani nauczyciele, pedagodzy
Rodzaj usługi
warsztaty metodyczne (N)
Kierownik
Pęczek Katarzyna
Lokalizacja
ŁCDNiKP s.201