Lista najbliższych wydarzeń w ŁCDNiKP na które uruchomiono zapisy elektroniczne

edukacyjne zajęcia pozaszkolne (U)
1. Programowanie i obsługa kas fiskalnych Zapisz się


Termin zgłoszenia 31.05.2018
Data rozpoczęcia
01.10.2017
Data zakończenia
30.06.2018
Adresat
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Rodzaj usługi
edukacyjne zajęcia pozaszkolne (U)
Kierownik
Andrzejczak Donata
Lokalizacja
ŁCDNiKP, sala 3c
konferencja (I)
2. Między tradycją a innowacją Zapisz się


Termin zgłoszenia 23.10.2017
Data rozpoczęcia
24.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
10.00
Data zakończenia
24.10.2017
Adresat
Dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli i zainteresowani nauczyciele
Rodzaj usługi
konferencja (I)
Kierownik
Kolczyńska Elżbieta
Lokalizacja
210
3. Między tradycją a innowacją Zapisz się


Termin zgłoszenia 23.10.2017
Data rozpoczęcia
24.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
10.00
Data zakończenia
24.10.2017
Adresat
Dyrektorzy, wicedyrektorzy, zainteresowani nauczyciele
Rodzaj usługi
konferencja (I)
Kierownik
Kolczyńska Elżbieta
Lokalizacja
ŁCDNiKP s.210
konferencja (N)
4. ZMIANY W UREGULOWANIACH PRAWNYCH I ICH WPŁYW NA PROCES KSZTAŁCENIA Zapisz się


Termin zgłoszenia 26.10.2017
Data rozpoczęcia
30.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
30.10.2017
Adresat
nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Sprawka Ewa
Lokalizacja
ŁCDNiKP s. 310
5. W szkole z Erasmusem+ Zapisz się


Termin zgłoszenia 24.10.2017
Data rozpoczęcia
25.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
25.10.2017
Adresat
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Kuźmicka-Wrąbel Barbara
Lokalizacja
ŁCDNiKP, s.310
6. Biblioteka szkolna - czym jest, czym może być Zapisz się


Termin zgłoszenia 23.10.2017
Data rozpoczęcia
25.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
10.00
Data zakończenia
25.10.2017
Adresat
Nauczyciele bibliotekarze wszytkich typów szkół Łodzi i Województwa Łódzkiego
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Langner Barbara
Lokalizacja
Wydział filologiczny UŁ , Łódź ul. Pomorska 171/173, Sala Rady Wydziału (II p.)
7. Planowanie pracy nauczycieli biologii w roku szkolnym 2017/2018 Zapisz się


Termin zgłoszenia 24.10.2017
Data rozpoczęcia
25.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
25.10.2017
Adresat
Nauczyciele biologii w szkołach poadgimnazjalnych
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Pachelski Jacek
Lokalizacja
II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, ul. Nowa 11/13, sala 103
8. Nowe media – zagrożenie czy szansa dla współczesnej rodziny? Zapisz się


Termin zgłoszenia 21.10.2017
Data rozpoczęcia
21.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
9.00
Data zakończenia
21.10.2017
Adresat
Nauczyciele religii
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Wojtasik Marcin
Lokalizacja
Wydział Katechetyczny ul. ks. I. Skorupki 3
9. Weekend z technologią informacyjną w Kutnie Zapisz się


Termin zgłoszenia 20.10.2017
Data rozpoczęcia
20.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
21.10.2017
Adresat
Nauczyciele różnych typów szkół
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Koludo Anna
Lokalizacja
I LO w Kutnie
10. Planowanie pracy nauczycieli biologii w roku szkolnym 2017/2018 Zapisz się


Termin zgłoszenia 17.10.2017
Data rozpoczęcia
18.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
18.10.2017
Adresat
Nauczyciele biologii w szkołach podstawowych i gimnazjach
Rodzaj usługi
konferencja (N)
Kierownik
Pachelski Jacek
Lokalizacja
II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, ul. Nowa 11/13, sala 103
konsultacja grupowa (N)
11. Pyszności Literackie - Misja Benedykta Polaka Zapisz się


Termin zgłoszenia 13.11.2017
Data rozpoczęcia
14.11.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
14.11.2017
Adresat
nauczyciele języka polskiego, historii, wychowawcy, bibliotekarze zainteresowani udziałem w projekcie
Rodzaj usługi
konsultacja grupowa (N)
Kierownik
Pęczek Katarzyna
Lokalizacja
ŁCDNiKP s.310
12. Chwalimy Boga tańcem Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 18.10.2017
Data rozpoczęcia
18.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
18.10.2017
Adresat
nauczyciele religii
Rodzaj usługi
konsultacja grupowa (N)
Kierownik
Wolska Irena
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 162 w Łodzi
13. Zespół problemowy-Wsparcie merytoryczne dla psychologów i pedagogów. Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 17.10.2017
Data rozpoczęcia
17.10.2017
Data zakończenia
17.10.2017
Adresat
Rodzaj usługi
konsultacja grupowa (N)
Kierownik
Jakuszewska Dorota
Lokalizacja
kurs inny (N)
14. Pierwsze kroki w bibliotece szkolnej Zapisz się


Termin zgłoszenia 31.10.2017
Data rozpoczęcia
08.11.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
11.30
Data zakończenia
15.05.2018
Adresat
Nauczyciele-bibliotekarze wszystkich typów szkół o stażu 0-3
Rodzaj usługi
kurs inny (N)
Kierownik
Langner Barbara
Lokalizacja
Warsztaty będą obywać się we wskazanych szkołach.
15. Kształcenie wielostronne Zapisz się


Termin zgłoszenia 01.11.2017
Data rozpoczęcia
02.11.2017
Data zakończenia
30.03.2018
Adresat
nauczyciele szkół zawodowych
Rodzaj usługi
kurs inny (N)
Kierownik
Orda Joanna
Lokalizacja
14
16. Organizowanie procesu uczenia się Zapisz się


Termin zgłoszenia 30.11.2017
Data rozpoczęcia
24.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15:30
Data zakończenia
31.12.2017
Adresat
nauczyciele kształcenia zawodoweg
Rodzaj usługi
kurs inny (N)
Kierownik
Andrzejczak Donata
Lokalizacja
sala 210
kurs kwalifikacyjny (N)
17. Zarządzanie Oświatą Zapisz się


Termin zgłoszenia 31.10.2017

Wymagana wpłata uczestnika 1800,-złzł
Data rozpoczęcia
13.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
30.07.2018
Adresat
Nauczyciele ubiegający się o stanowisko dyrektora szkoły/placówki edukacyjnej
Rodzaj usługi
kurs kwalifikacyjny (N)
Kierownik
Kolczyńska Elżbieta
Lokalizacja
ŁCDNiKP
pokaz (U)
18. Sztuka łączy - Bezsenność Jutki - Wielka Szpera widziana oczami uczniów. Zapisz się


Termin zgłoszenia 20.10.2017
Data rozpoczęcia
31.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
11.11
Data zakończenia
31.10.2017
Adresat
uczniowie i nauczyciele szkół ogołnodostępnych , specjalnych, integracyjnych
Rodzaj usługi
pokaz (U)
Kierownik
Jastrzębska-Gzella Hanna
Lokalizacja
Teatr Nowy
seminarium (N)
19. Jak rozwijać motywację u małego dziecka do samodzielnego odkrywania, badania i rozumienia różnorodnych pojęć. Prezentacja dobrych praktyk Zapisz się


Termin zgłoszenia 08.11.2017
Data rozpoczęcia
09.11.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
09.11.2017
Adresat
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj usługi
seminarium (N)
Kierownik
Wosińska Beata
Lokalizacja
Przedszkole Miejskie nr 173, ul.Wyszyńskiego 62
20. Jak przygotować uczniów do egzaminu po szkole podstawowej? Zapisz się


Termin zgłoszenia 03.11.2017
Data rozpoczęcia
07.11.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16
Data zakończenia
07.11.2017
Adresat
Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych i gimnazjów.
Rodzaj usługi
seminarium (N)
Kierownik
Węgrowska Danuta
Lokalizacja
ZSO Nr 8 w Łodzi
21. Jak przygotować uczniów szkół podstawowych do nowego egzaminu zewnętrznego z matematyki? Zapisz się


Termin zgłoszenia 22.10.2017
Data rozpoczęcia
25.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16:00
Data zakończenia
25.10.2017
Adresat
nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Rodzaj usługi
seminarium (N)
Kierownik
Kwiatkowski Dominik
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi, ul. Elsnera 8, sala nr 27
spotkanie edukacyjne rady pedagogicznej (N)
22. Podstawy wykorzystania tablicy interaktywnej MyBoard w procesie kształcenia Zapisz się


Termin zgłoszenia 18.10.2017
Data rozpoczęcia
18.10.2017
Data zakończenia
18.10.2017
Adresat
Nauczyciele SP nr 175
Rodzaj usługi
spotkanie edukacyjne rady pedagogicznej (N)
Kierownik
Krupa Tomasz
Lokalizacja
SP 175
spotkanie zespołu metodycznego (N)
23. Nauczyciel kreatorem organizacji procesu edukacyjnego Zapisz się


Termin zgłoszenia 20.11.2017
Data rozpoczęcia
22.11.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
13.30
Data zakończenia
22.11.2017
Adresat
Nauczyciele wychowania przedszkolnego - stażyści i kontraktowi zainteresowani udziałem w spotkaniach zespołu metodycznego ds. budowania warsztatu pracy młodego nauczyciela
Rodzaj usługi
spotkanie zespołu metodycznego (N)
Kierownik
Koralewska Anna
Lokalizacja
ŁCDNiKP Żeromskiego 115, budynek C, II piętro
24. Pomysły na zindywidualizowaną pracę z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Zapisz się


Termin zgłoszenia 18.11.2017
Data rozpoczęcia
22.11.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
16.05.2018
Adresat
nauczyciele wychowania przedszkolnego łódzkich placówek publicznych zainteresowani wzięciem udziału w pracach zespołu ds wspomagania rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Rodzaj usługi
spotkanie zespołu metodycznego (N)
Kierownik
Hornicka-Bińczyk Elżbieta
Lokalizacja
Przedszkole Miejskie nr 48, ul. Rojna 29/31
25. Sposoby wyzwalania ciekawości poznawczej u dzieci w wieku przedszkolnym Zapisz się


Termin zgłoszenia 04.11.2017
Data rozpoczęcia
08.11.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
25.04.2018
Adresat
nauczyciele wychowania przedszkolnego łódzkich placówek publicznych zainteresowani wzięciem udziału w pracach zespołu ds eksperymentowania w przedszkolu
Rodzaj usługi
spotkanie zespołu metodycznego (N)
Kierownik
Hornicka-Bińczyk Elżbieta
Lokalizacja
Przedszkole Miejskie nr 35, ul. Zachodnia 16a
26. Inspiracje plastyczne - zaprezentowanie ciekawych technik plastycznych do wykorzystania w pracy z dziećmi jesienią i zimą. I spotkanie zespołu ds. ekspresji plastyczno-muzycznej. Zapisz się


Termin zgłoszenia 20.10.2017
Data rozpoczęcia
23.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
17.00
Data zakończenia
28.05.2018
Adresat
nauczyciele należący do zespołu metodycznego ds. ekspresji muzyczno-plastycznej, zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Rodzaj usługi
spotkanie zespołu metodycznego (N)
Kierownik
Rostrygin Anna
Lokalizacja
Przedszkole Miejskie 89, ul. Ciołkowskiego 7A
spotkanie zespołu zadaniowego (N)
27. Organizacja przestrzeni edukacyjnej sprzyjajaca wyzwalaniu róznorodnych inicjatyw Zapisz się


Termin zgłoszenia 13.11.2017
Data rozpoczęcia
14.11.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
13.30
Data zakończenia
14.11.2017
Adresat
Nauczyciele wychowania przedszkolnego, zainteresowani uczestnictwem w spotkaniach zespołu metodycznego ds. rozwijania kompetencji kluczowych
Rodzaj usługi
spotkanie zespołu zadaniowego (N)
Kierownik
Koralewska Anna
Lokalizacja
Przedszkole 125, ul. Małachowskiego 14/20
warsztaty (N)
28. Programy i innowacje w bibliotece szkolnej Zapisz się


Termin zgłoszenia 27.11.2017
Data rozpoczęcia
30.11.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
12
Data zakończenia
30.11.2017
Adresat
Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Langner Barbara
Lokalizacja
210
29. Programowanie w programie Baltie Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 24.11.2017
Data rozpoczęcia
28.11.2017
Data zakończenia
30.11.2017
Adresat
Nauczyciele szkół podstawowych
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Krupa Tomasz
Lokalizacja
30. Twórcze inspiracje do rozwijania aktywności muzycznej Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 27.11.2017
Data rozpoczęcia
28.11.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
13.30
Data zakończenia
28.11.2017
Adresat
Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Koralewska Anna
Lokalizacja
ŁCDNiKP Żeromskiego 115, budynek C, II piętro
31. Usługi Office 365 -Class Notebook Zapisz się


Termin zgłoszenia 20.11.2017
Data rozpoczęcia
23.11.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15
Data zakończenia
23.11.2017
Adresat
Nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Krupa Tomasz
Lokalizacja
306
32. Programowanie z użyciem gry edukacyjnej Scottie Go Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 24.11.2017
Data rozpoczęcia
21.11.2017
Data zakończenia
21.11.2017
Adresat
Nauczyciele szkół podstawowych
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Krupa Tomasz
Lokalizacja
33. Profilaktyka uzależnienia od internetu Zapisz się


Termin zgłoszenia 17.11.2017
Data rozpoczęcia
14.11.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
10.00- 14.00
Data zakończenia
28.11.2017
Adresat
Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni.
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Jakuszewska Dorota
Lokalizacja
.s 201
34. Tworzenie stron internetowych na potrzeby edukacyjne. Zapisz się


Termin zgłoszenia 08.11.2017
Data rozpoczęcia
09.11.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
10.11.2017
Adresat
Nauczyciele Szkół Specjalnych.
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Gnatkowska Anna
Lokalizacja
ZSS ul. Karolewska Łódź
35. Programowanie z użyciem gry edukacyjnej Scottie Go Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 06.11.2017
Data rozpoczęcia
09.11.2017
Data zakończenia
09.11.2017
Adresat
Nauczyciele szkół podstawowych
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Krupa Tomasz
Lokalizacja
36. Jak rozwijać zdolności matematyczne przedszkolaka? Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 06.11.2017
Data rozpoczęcia
08.11.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
13.30
Data zakończenia
08.11.2017
Adresat
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Koralewska Anna
Lokalizacja
ŁCDNiKP Żeromskiego 115, budynek C, II piętro
37. Programowanie w programie Baltie Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 03.11.2017
Data rozpoczęcia
07.11.2017
Data zakończenia
14.11.2017
Adresat
Nauczyciele szkół podstawowych
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Krupa Tomasz
Lokalizacja
38. KLIMAT WYCHOWAWCZY SZKOŁY , CZYLI CO SPRZYJA PROCESOWI UCZENIA SIĘ I WYCHOWANIA W SZKOLE Zapisz się


Termin zgłoszenia 15.11.2017
Data rozpoczęcia
06.11.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
15.11.2017
Adresat
nauczyciele ze wszystkich typów szkół
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Trawczyńska-Markiewicz Jolanta
Lokalizacja
210/310
39. Programowanie z użyciem gry edukacyjnej Scottie Go Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 25.10.2017
Data rozpoczęcia
26.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15
Data zakończenia
26.10.2017
Adresat
Nauczyciele szkół podstawowych
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Krupa Tomasz
Lokalizacja
214
40. Kreatywne uczenie się – Lapbook jako metoda dydaktyczna Zapisz się


Termin zgłoszenia 25.10.2017
Data rozpoczęcia
25.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15:30
Data zakończenia
25.10.2017
Adresat
nauczyciele szkół podstawowych
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Romańska Anna
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 137 ul. Florecistów 3b
41. Efektywne przygotowanie 6 latka do nauki czytania i pisania Przekroczono limit
zapisanych osóbTermin zgłoszenia 23.10.2017
Data rozpoczęcia
25.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
13.30
Data zakończenia
25.10.2017
Adresat
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Koralewska Anna
Lokalizacja
ŁCDNiKP Żeromskiego 115, budynek C, II piętro
42. Współpraca jako forma działań w ramach wychowania do wartości - jak pracować razem? Zapisz się


Termin zgłoszenia 30.10.2017
Data rozpoczęcia
24.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
07.11.2017
Adresat
Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy.
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Jakuszewska Dorota
Lokalizacja
ŁCDNiKP s.310
43. PIERWSZA POMOC PODCZAS ATAKU EPILEPSJI Zapisz się


Termin zgłoszenia 20.10.2017
Data rozpoczęcia
23.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
23.10.2017
Adresat
Koordynatorzy promocji zdrowia działający w ramach ŁSSZiPPZ
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Sprawka Ewa
Lokalizacja
ŁCDNiKP s. 310
44. Kształcenie literackie i językowe w zreformowanej szkole podstawowej Zapisz się


Termin zgłoszenia 18.10.2017
Data rozpoczęcia
19.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
16.11.2017
Adresat
Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych.
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Bielecka Jolanta
Lokalizacja
ŁCDNiKP, Kopcińskiego 29, s. 210
45. Jak doskonalić kompetencje językowe uczniów szkoły ponadgimnazjalnej? Zapisz się


Termin zgłoszenia 17.10.2017
Data rozpoczęcia
19.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.30
Data zakończenia
19.10.2017
Adresat
Nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych.
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Sztombka Ewa
Lokalizacja
XXIII LO w Łodzi, Piłsudskiego 159
46. Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Zapisz się


Termin zgłoszenia 17.10.2017
Data rozpoczęcia
18.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16.00
Data zakończenia
18.10.2017
Adresat
Zainteresowani nauczyciele
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Kolczyńska Elżbieta
Lokalizacja
ŁCDNiKP s.210
47. Dokumentacja techniczna w praktyce Zapisz się


Termin zgłoszenia 17.10.2017
Data rozpoczęcia
18.10.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00
Data zakończenia
18.10.2017
Adresat
Nauczyciele zajęć technicznych (techniki)
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Preczyńska Barbara
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 30 ul. Rysownicza 1/3 sala nr 8
48. Odkrywanie przez dociekanie - edukacja przyrodnicza małego dziecka (AS) Zapisz się


Termin zgłoszenia 17.10.2017
Data rozpoczęcia
19.09.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
16:00
Data zakończenia
17.10.2017
Adresat
nauczyciele Przedszkola Miejskiego nr 90 ul. Kilińskiego 228
Rodzaj usługi
warsztaty (N)
Kierownik
Romańska Anna
Lokalizacja
Przedszkole Miejskie nr 90 ul. Kilińskiego 228
warsztaty (U)
49. • Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży szkolnej Zapisz się


Termin zgłoszenia 09.11.2017
Data rozpoczęcia
13.11.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
9:00:00
Data zakończenia
13.11.2017
Adresat
• Strzelnica KS „Społem”, ul. Północna 36
Rodzaj usługi
warsztaty (U)
Kierownik
Matczak Maciej
Lokalizacja
• Strzelnica KS „Społem”, ul. Północna 36