Formularz zgłoszeniowyTemat: Projekt edukacyjny w bibliotece szkolnej

Data: 24.01.2018
Adresat: Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Rodzaj usługi: warsztaty (N)
Kierownik: Langner Barbara
Lokalizacja: ŁCDNiKP łodź ul. Kopcińskiego 29 s.210

Uzupełnij pola poniżej w celu zapisania się na wybraną przez Ciebie usługę edukacyjną

1Twoje dane osobowe
* Prosimy o podanie daty urodzenia w formacie dd.mm.rrrr
2Dane adresowe szkoły/placówki
3Dane kontaktowe
4Dane inne

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji niniejszej usługi edukacyjnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dnia 29 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591). Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 29, który zapewnia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie adresu e-mail, numeru telefonu jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nawiązanie kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w celu przeprowadzenia ewaluacji odroczonej.
* Pola wymagane
Wyrażam zgodę na przekazywanie drogą elektroniczną informacji o ofercie edukacyjnej ŁCDNiKP.